ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บทนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทำขึ้นเพื่อใข้กับการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ www.peachy.co.th ที่ดำเนินการโดยบริษัท พีชี วิลเล็จ จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งตกลงให้บริการกับคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์” ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อตกลงต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหลีกเลี่ยงหรืองดใช้งานเว็บไซต์ การที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดการใช้งาน  Peachy และผู้ใช้งานเว็บไซต์

2. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์และคำอธิบายสินค้า

ถึงแม้ว่า เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราอัพเดทมากที่สุด แต่ทาง Peachy หรือบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการทำเนื้อหาก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นหรือรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก บอกเป็นนัยยะทางกฎหมาย ถึงลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคา ข้อมูลจากการค้นคว้า ข้อมูลและ/ หรือเนื้อหาที่อยู๋ในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ข้อมูลใดๆ ที่อาจจัดทำโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการเนื้อหา) และจะไม่มีผลผูกมัดใดๆ จากข้อมูลใดๆ ก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์

Peachy ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบใดๆ บนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ และถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่อย่างใด คุณและบริษัทใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการขาดตกของข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบ

3. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

Peachy เจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อสัญลักษณ์และสัญลักษณ์การให้บริการส่วนประ
กอบอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่นับเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Peachy

4. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ Peachy อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลิงค์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ peachy.co.th และไม่ได้เป็นการรับรองเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บเหล่านั้น เราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก Peachy เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยตรง

5. การอภิปรายสาธารณะและการส่งข้อมูลของผู้ใช้

Peachy ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอในพื้นที่สาธารธะ (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ด ทุกหน้าของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) เนื้อหาใดๆ (ไม่ว่าจะส่งมาจากคุณหรือผู้ใช้คนอื่นๆ) ไม่ได้รับการสนับสนุน ตรวจสอบ หรืออนุมัติจากเรา  Peachy ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการลบเนื้อหาที่คุณส่งหรือโพสต์ไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราเห็นว่าหรือตัดสินว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะ มีเจตนาที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเจตนาดังต่อไปนี้

5.1 ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย หรือละเมิดสิทธิของผู้ใช้ท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3

5.2 การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ให้ร้าย ลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

5.3 การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของ Peachy และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

5.4 ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยหรือ นานาชาติ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Peachy หรือบุคคลที่สาม

5.5 การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการทำการตลาดหรือการสนับสนุนการขายซึ่งมีเจตนาเพื่อเป็นการชักจูงทางธุรกิจ

6. สมาชิกภาพ

เว็บไซต์ของบริษัท Peachy Villageไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของเรา หรือสมาชิกที่เคยถูก Peachy ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

บริษัท Peachy อาจมีการนำเสนอโปรโมชั่นเป็นครั้งคราว และจากโปรโมชั่นพิเศษเหล่านี้หากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด) จาก Peachy แต่มีการสมัครสมาชิกไว้หลายบัญชี หรือใช้อีเมลหลายชื่อ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวงจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมที่ทางเราจัดทำขึ้น และอาจจะถูกดำเนินคดีแพ่งหรืออาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

การใช้งานเว็บไซต์ของ Peachy พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และหาก Peachy ส่งคำร้องขอไป คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลของตนเองตามความจริงและความถูกต้อง หาคุณให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Peachy มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ และปฏิเสธการรับเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานในอนาคต คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ คุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

Peachy มีสิทธิทุกประการในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ที่เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดในการลงสินค้าในเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด การลงรายละเอียดที่ผิด ฯลฯ) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและคุณได้ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้ว Peachy จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้าดังกล่าว

8. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ Peachy ในการส่งหรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อความใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ เป็นการเหยียดเชื้อชาติ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา ภาพลามกอนาจาร หรือการละเมิดกฎหมายใดๆ หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง Peachy หรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นที่ Peachy หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

9. การรับประกัน

ไม่ว่าในกรณีใดๆ Peachy ไม่ขอรับประกัน รับรอง (ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) เว็บไซต์ เนื้อหาเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณและบริษัท หรือสื่อหรือข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา

10. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

Peachy ขอปฏิเสธละไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลจาก)การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งอาจทำให้คุณหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทของคุณ) รวมทั้งผลลัพธ์อาจเกิดจากการเข้าถึงและงานในเว็บไซต์ ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลบริษัทคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ทั้ง Peachy หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือข้อมูล หรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทางกฎหมายต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด ต่อบริษัทหรือองค์กรใดก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เสียค่าใช้จ่าย เสียหาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือเป็นผลจาก) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การขาดตกข้อมูลด้านราคา การส่งออกอากาศ การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือ หรือจากความบังเอิญ หรือจากเหตุผลจากการไม่มีประสิทธิภาพ

11. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องและบังคับให้บริษัท Peachy (หรือพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ผลิตสินค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และหุ้นส่วนทางกฎหมาย) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือเรียกต้องใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นจากและต่อค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และจำนวนเงินที่เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานเนื่องจากการละเลยหรือการกระทำที่ผิด

12. การใช้งานเว็บไซต์

Peachy มิได้รับรอง หรือรับประกันว่าเนื้อหาใดๆที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เหมาะกับการนำไปใช้ในแขตกฎหมายอื่นๆ (นอกเหนือจากสหราชอาณาจักรไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับและรับประกันต่อ Peachy ว่า คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและเพื่อใช้ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา

13. ทั่วไป

13.1 ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ peachy.co.th ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างคุณและPeachy ที่เกี่ยวเนื่องจากการที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทั้งคุณและ Peachy มิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงรับรองทั้งจากการแสดงให้เห็นหรือเป็นนัยยะ หรือสัญญาใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ นอกเสียจากจะมีการกล่าวถึงไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราฉบับนี้ใช้แทนและทำเพื่อแทนที่สัญญา การยอมรับ ความรับผิดชอบในฉบับก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นทางลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามที คุณมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบฉบับล่าสุดทุกครั้งที่คุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

13.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข Peachy อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณมีภาระผูกพันกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด (“ฉบับล่าสุด”) และจะถือว่าฉบับปัจจุบันมาแทนที่ฉบับก่อนหน้า นอกเหนือจากจะมีการระบุไว้ในฉบับปัจจุบัน คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบฉบับปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์

13.3 ความขัดแย้ง กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ กับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายหรือประกาศ หรือเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการที่ผู้ใช้ใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ จะถือเอาเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างในส่วนนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก

13.4 การสละสิทธิ์ การผ่อนผันหรือยืดเวลาที่คุณหรือ Peachy ให้ต่อกันนั้น ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์หรือเป็นการจำกัดสิทธิ์ในปัจจุบันหรืออนาคตของผู้ให้สิทธิ์ ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นแต่เมื่อมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์

13.5 การถือครองสิทธิ์ Peachy มีสิทธิ์ในการยกให้ โอนสิทธิ์ หรือ มอบหมายสิทธิและข้อผูกมัดทั้งหมด จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ได้

13.6 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันทางไวยากรณ์สามารถบังคับใช้แยกกันได้ หากมีข้อกำหนดใดหรือเงื่อนไข นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายบังคับได้ ไม่ว่าจะเป็นจากการยกเลิก ใช้การไม่ได้ การผิดกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม หากศาลหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ จะถูกปฏิบัติเหมือนข้อนั้นๆ ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาก่อน ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย คำประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

13.7 กฎหมายที่บังคับใช้ เงื่อนไขและข้อตกลง นโยบาย คำประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย โดยไม่มีผลกับหลักการกฎหมายที่ขัดแย้งกัน คุณยอมรับอำนาจตัดสินที่เด็ดขาดจากศาลฎีกาประเทศไทย ไม่ว่าจะในแง่ของข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย คำประกาศ หรือเรื่องใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมต่อกัน

13.8 ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น ความกังวลใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และคำประกาศ หรือแนวทางในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ทันที

14. การสิ้นสุด

คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และ/ หรือเมื่อการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก หรือเมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโดย Peachyโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ การจำกัดหนี้ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและทั่วๆ ไป จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์หลังการสิ้นสุด

15. การคืนสินค้า คืนเงิน และยกเลิกคำสั่งซื้อ

บริษัท พีชี วิลเลจ จำกัด ต่อไปนี้จะแทนสรรพนามว่า บริษัท”  ผู้ใช้บริการ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้ ต่อไปนี้ จะแทนสรรพนามว่า ลูกค้า”

15.1ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่มีความขาดตกบกพร่อง และ/หรือ ความเสียหายใดๆ หากสินค้าใดๆ ถูกพบว่าหมดอายุ, ขาดหาย, ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายภายในผลิตภัณฑ์นั้นภายหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ การใช้สิทธิเรียกร้องขอคืนสินค้า (ถ้ามี) ต้องติดต่อทางอีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 02-727-5527 เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ คำร้องทั้งหมดในการขอคืนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท

15.2การคืนสินค้าให้กับเรา สามารถดำเนินการได้โดยมีเหตุดังต่อไปนี้

15.3หากผลิตภัณฑ์หมดอายุ/ไม่ถูกต้อง/เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ 

15.4หากลูกค้าไม่พอใจในผลิตภัณฑ์เมื่อมีการส่งมอบและผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในสภาพเดิมและมีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มอยู่

15.5กรุณาส่งสินค้าที่ท่านต้องการคืนมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว 

15.6 สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ 

15.7 พีชชี่สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดแล้วหรือใช้งานแล้ว เราไม่มีความรับผิดชอบต่อท่านต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลตามมา

15.8 สินค้าจะได้รับการคืนเงินในมูลค่าราคาตามคำยืนยันคำสั่งซื้อ

15.9 เราไม่อนุญาตการคืนเงินในกรณีคำสั่งซื้อที่ชำระด้วยบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์

15.10 ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไม่อาจคืนได้    

15.11 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่งให้กับท่าน

16. เครดิต 

( ยังไม่เปิดใช้บริการ ) โปรแกรมแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ด รวมถึงรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ นั้นเป็นความลับของ Peachy ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก บริการ รวมทั้งคะแนนสะสมทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทฯ อาจทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนเครดิตตามที่ต้องการสำหรับข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมการแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ด ในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ peachy.co.th ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง โปรแกรมการแนะนำเพื่อนและโปรแกรมรีวอร์ดไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้หนี้ให้กับคุณหรือบุคคลที่สามจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าว

17. ความเป็นส่วนตัว

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

Peachy เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (“ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล์, อื่นๆ”)  ของท่าน และ Peachy เข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของพีชชี่ ดังนั้นข้อมูล ของท่านที่พีชชี่ได้รับนั้น โดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของท่านเท่านั้น และพีชชี่จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจน จะป้องกันมิให้ มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน โดยพีชชี่จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของ Peachy บริษัทในเครือของ Peachy และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่านตลอดจน จะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่

17.1 พีชชี่ได้รับความยินยอมจากท่าน

17.2 การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์

17.3 เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ Peachy ใช้บริการ

17.4 เมื่อพีชชี่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลท่านตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

17.5 การเปิดเผยข้อมูลท่านเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่พีชชี่ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกแบบและการส่งเสริมการตลาดของบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องของ Peachy อย่างไรก็ตาม Peachy รับประกันกับท่านว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย ชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว Peachy ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ตลอดเวลา และหากมีการแก้ไขใดๆ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว Peachy จะบรรจุข้อมูลการแก้ไขดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ Peachy

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.