พีชชี่ได้มอบหนังสือ My first cook book and nutrition guide ให้กับ คุณพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 200 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต่อไป ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Feed For The Future ที่โรงแรม Oriental Residence

พีชชี่ได้มอบหนังสือ ให้กับ คุณพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์

พีชชี่ได้มอบหนังสือ My first cook book and nutrition guide ให้กับ คุณพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 200 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต่อไป ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Feed For The Future ที่โรงแรม Oriental Residence

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.