พีชชี่ได้ส่งมอบหนังสือ ให้กับท่านแม่ทัพภาคที่ 1

พีชชี่ได้ส่งมอบหนังสือ My first cook book and nutrition guide ให้กับท่านแม่ทัพภาคที่ 1พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เพื่อส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของกองทัพบก จำนวน 200 เล่ม ให้ทางศูนย์ได้ใช้ในการกระจายความรู้ไปยังคุณแม่ต่อไป

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.