Introducing Feed For The Future

พิชชี่ (Peachy) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการให้ความรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาแนวทางการให้อาหารและโภชนาการสำหรับทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านโภชนาการมากมาย จากสถิติของประเทศในกลุ่ม ASEANพบว่าประเทศไทยมีคนอ้วนเป็นอันดับที่ 2 รองจากมาเลเซียและยังพบว่า คนไทย 1 ใน 3 อ้วน ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นไปได้ว่าเป็นประเทศที่มีการ เพิ่มจำนวนของ “เด็กอ้วน” มากที่สุดในโลก โดยพบว่าช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นถึง ประมาณ 36% และในวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้น 15.5%

นอกจากนั้นกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขยังรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มสู่ภาวะการเป็นเด็กอ้วนของเด็กก่อนวัยเรียนมีแนวโน้มที่สูงขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียนที่อ้วน นับเป็นอุบัติการณ์โรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับแนวโน้มของโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคอ้วนและชอบกินหวาน นอกจากนั้นจากผลการสำรวจการกินอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการของเด็กนั้นก็มีแนวโน้มที่ลดลง มีผู้ปกครองเพียงร้อยละ 10 ที่กล่าวว่าตนให้ลูกรับประทานผัก ผลไม้เป็นประจำ ในขณะที่อีกกว่าร้อยละ 90 ให้ลูกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น ขนมที่มีโซเดียมสูง, ไอศกรีม, ข้าวเหนียว เป็นต้น

icon peachy

เราเชื่อว่าการให้ความรู้เรื่อง “อาหารสำหรับเด็ก” เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ มีการศึกษาวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการกินมีรากฐานมาจากวัยเด็กในช่วงต้นของชีวิต รสชาติที่เด็กได้ลิ้มลองตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเป็นประสบการณ์ที่เขาจะจดจำไปตลอด ดังนั้นหากเราสามารถเริ่มต้นให้อาหารที่เหมาะสมกับลูกของเราได้ เราก็สามารถสร้างนิสัยการบริโภคที่ดีให้เขาได้เช่นกันและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภคได้ ในฐานะของผู้ปกครองของเด็กไทยและจากประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกของเรา เราพบว่า คำแนะนำในการให้อาหารสำหรับลูกน้อยนั้นหาได้ยากมาก บางข้อมูลที่เราหาได้ก็มาจากแหล่งอ้างอิงในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยและบางครั้งก็เป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ยากและมีคำศัพท์ทางเทคนิคค่อนข้างมาก

ดังนั้นเราจึงได้สร้างโครงการ Feed For The Future ขึ้นมา ซึ่งเราทุ่มเทที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการให้อาหารทารกและเด็กเล็กได้ง่าย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทางโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคสำหรับทารกและเด็กเล็ก

คำถามเกี่ยวกับ การเริ่มให้อาหารทารก

โครงการนี้เกี่ยวกับ การค้นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะสอนความรู้ทางด้านโภชนาการ การให้อาหารทารกและเด็กเล็กและโปรแกรมการให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้ปกครองเด็กเล็กในประเทศไทย โดยโครงการวิจัยได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 เราได้ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการให้ความรู้เรื่อง โภชนาการสำหรับเด็กเล็กกับแม่ที่มีบุตรอายุ 6 เดือนถึง 3 ขวบ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวีดีโอด้านล่าง) จากความสำเร็จของผลการวิจัยของโครงการนี้เอง เราได้ขยายโครงการวิจัยนี้ออกไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อื่นๆ โดยเรามีแผนที่จะขยายโครงการในปี พ.ศ. 2559 โดยจะให้โปรแกรมความรู้นี้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 20 แห่งในประเทศไทย (See Fact sheet)

นอกจากโครงการ Feed For The Future ที่เราได้ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทยไปแล้วนั้น เรายังได้จัดทำหนังสือ My First Cook Book + Nutrition Guide ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกสำหรับการเริ่มต้นทำอาหารให้เจ้าตัวน้อย ผ่านคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายสอดแทรกความรู้ทางด้านโภชนาการสำหรับเด็กเล็กจากผู้เชี่ยวชาญ มาพร้อมกับรายการอาหารมากกว่า 80 เมนู จากวัตถุดิบที่หาซื้อได้ในท้องตลาด หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจโภชนาการที่สำคัญในทุกด้านและการปรุงอาหารเพื่อสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีให้กับเจ้าตัวน้อยตั้งแต่วัยเริ่มแรก อีกทั้งรายได้ทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายหนังสือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จะบริจาคเข้าโครงการ Feed For The Future เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการของเด็กไทยต่อไป

โครงการ "Feed For The Future"

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.