งานสัมมนา “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย”

ในวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมาพีชชี่ ภายใต้โครงการ “ Feed For the Future” ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย” ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย Adriatic Palace Hotel
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.