ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ www.peachy.co.th เว็บไซต์และบริการออนไลน์ของแบรนด์ “Peachy” โดย บริษัท พีชี่ วิลเล็จ จำกัด (เรียกรวมกันว่า “Peachy Village”) หน้านี้อธิบายข้อกำหนดที่คุณสามารถใช้บริการออนไลน์และเว็บไซต์ของเรา (“บริการ”) โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้บริการของเราหรือไม่ก็ตาม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้คุณทราบตามที่ระบุไว้ในส่วน “การแจ้งเตือน” ของข้อตกลงนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนหรือให้การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่ไม่สำคัญ หากเราแก้ไขข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนการเปลี่ยนแปลง จะมีผลในช่วงเวลาที่คุณอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงโดยการยกเลิกบัญชีของคุณ การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานใหม่ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดการใช้งานในอนาคต การแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือไม่ใช้หรือเข้าถึง (หรือเข้าถึงต่อ) บริการ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าชมผู้ใช้และคนอื่นๆ ที่เข้าถึงบริการ (“ ผู้ใช้”)

การใช้บริการของเรา

คุณสามารถใช้บริการได้เฉพาะในกรณีที่คุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Peachy Village และเป็นไปตามข้อตกลงนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด กฎและข้อบังคับเท่านั้น หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณจะต้องเข้าสู่ข้อตกลงนี้ในนามของคุณและจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้และการเข้าถึงบริการของคุณ รวมถึงความรับผิดชอบทางการเงินสำหรับรายการใดๆ ที่คุณซื้อผ่านบริการ การใช้หรือการเข้าถึงบริการโดยผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดและเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปีโปรดอย่าพยายามสมัครใช้บริการหรือส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณถึงเรา รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของคุณ หากเราตรวจสอบพบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หากคุณพบว่าเราอาจมีข้อมูลใดๆ หรือเกี่ยวกับใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโปรดติดต่อเราที่ sawasdee@peachy.co.th บริการนี้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ใดๆ ที่ถูกลบก่อนหน้านี้จากบริการโดย Peachy Village Peachy Village ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ ความพยายามใดๆ ของคุณในการถ่ายโอนสิทธิ์หน้าที่หรือข้อผูกพันใด ๆ ที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะ

บัญชี Peachy Village

คุณมีโอกาสที่จะสร้างบัญชีที่ Peachy Village เพื่อเข้าถึงบริการและฟังก์ชั่นบางอย่างที่เราอาจสร้างและบำรุงรักษาเป็นครั้งคราวและตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและคุณต้องรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณให้ปลอดภัย คุณต้องแจ้ง Peachy Village ทันทีหากมีการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต Peachy Village จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในการให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับ Peachy Village คุณยินยอมให้เราใช้ที่อยู่อีเมลนั้นเพื่อส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการรวมถึงประกาศใดๆ ที่กฎหมายกำหนดแทนการสื่อสารทางไปรษณีย์ เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งข้อความอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของบริการและข้อเสนอพิเศษ หากคุณไม่ต้องการรับข้อความอีเมลดังกล่าวคุณสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้โดยคลิกที่ “ยกเลิกการสมัครลิงค์” ในจดหมายข่าว การยกเลิกการรับอาจป้องกันคุณจากการรับข้อความอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการปรับปรุงหรือข้อเสนอ โปรดทราบว่าหากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งทางกฎหมายจากเรารวมถึงไม่จำกัดเพียงการแจ้งเตือนว่าข้อตกลงนี้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายเหล่านั้นจะยังคงควบคุมการใช้บริการของคุณ เราจะโพสต์ประกาศทางกฎหมายไปยังบริการและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบประกาศทางกฎหมายดังกล่าวสำหรับการเปลี่ยนแปลง โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

กฎการให้บริการ

คุณตกลงที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ห้ามกระทำใดๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ: (i) การทำสำเนาแจกจ่ายหรือเปิดเผยส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในสื่อใดๆ รวมถึง “การขูด” อัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ (ii) การส่งสแปมจดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ (iii) พยายามที่จะแทรกแซงประนีประนอมความสมบูรณ์ของระบบหรือความปลอดภัยหรือถอดรหัสการส่งสัญญาณใดๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการ (iv) การดำเนินการใดๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการโหลดโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุผล (v) การอัพโหลดข้อมูลไวรัสเวิร์มหรือตัวแทนซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องผ่านบริการ (vi) การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใดๆ รวมถึงชื่อบัญชีจากบริการ (vii) การใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า (viii) การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือบิดเบือนความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลทำการหลอกลวงหลอกลวงซ่อนตัวหรือพยายามซ่อนตัวตนของคุณ (ix) ขัดขวางการทำงานของบริการที่เหมาะสม (x) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆ บนบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ให้ไว้หรือได้รับอนุญาตจากบริการ; (xi) ข้ามมาตรการที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการรวมถึงไม่มีคุณสมบัติข้อจำกัดที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้บริการหรือเนื้อหาในนั้น

Accessing the audiovisual content available on the Service for any purpose or in any manner other than Streaming (as defined below) is expressly prohibited. “Streaming” means a contemporaneous digital transmission of an audiovisual work via the Internet from the Peachy Village Service to a User’s device in such a manner that the data is intended for real-time viewing and not intended to be copied, stored, permanently downloaded, or redistributed by the User.
We may, without prior notice, change the Service, stop providing the Service or features of the Service (to you or generally), or create usage limits for the Service. We may permanently or temporarily terminate or suspend your access to the Service without notice or liability to Peachy Village, for any reason or for no reason, including if in our sole determination you violate any provision of this Agreement. Upon termination of this Agreement or your access to the Service for any reason or no reason, you will continue to be bound by the terms of this Agreement which, by their nature, should survive termination, including without limitation ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity, and limitations of liability.

คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้ของบริษัท พีชี วิลเล็จ จำกัด เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ใช้รายอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือสำหรับการกระทำหรือการไม่กระทำ

เนื้อหาของผู้ใช้

เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อตกลงนี้“ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ในสิทธิบัตรสิทธิ์ลิขสิทธิ์งานลอกเลียนแบบสิทธิทางศีลธรรมสิทธิในการเผยแพร่เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าสิทธิในการแต่งกายและบริการทางการค้าค่าความนิยมสิทธิในความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตามที่อาจมีอยู่ในปัจจุบันหรือต่อจากนี้มาและการใช้งานทั้งหมด

Peachy Village ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นหรือโพสต์ของบุคคลที่สามหรือส่งผ่านบริการ คุณจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณและผลที่ตามมาของการโพสต์หรือเผยแพร่และคุณยอมรับว่าเราทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับการเผยแพร่ออนไลน์และการเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจได้รับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับเด็กหรือไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณและคุณยอมรับว่า Peachy Village จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณเกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเป็น ผลลัพธ์ของเนื้อหาผู้ใช้

บริการของบริษัท พีชี วิลเล็จ จำกัด

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้คุณได้รับใบอนุญาตแบบเพิกถอนไม่ได้ ไม่สามารถถ่ายโอนและเพิกถอนได้อย่างอิสระเพื่อใช้บริการสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณสมบัติของบริการของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในบริการและเนื้อหาขอบริษัท บริษัท พีชี วิลเล็จ จำกัด อาจยกเลิกใบอนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผล

สิทธิในทรัพย์สินของเรา

ยกเว้นเนื้อหาของผู้ใช้บริการและวัสดุทั้งหมดในนั้นหรือถ่ายโอน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ รูปภาพ ข้อความ ข้อความกราฟิก ภาพประกอบ โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ เพลง และเนื้อหาของผู้ใช้ (“เนื้อหาของ บริษัท พีชี วิลเล็จ จำกัด”) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นทรัพย์สินพิเศษของบริษัทและผู้ให้อนุญาต ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะสร้างใบอนุญาตในหรือภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ดังกล่าวและคุณตกลงที่จะไม่ขายใบอนุญาต ให้เช่า แก้ไขดัดแปลง แจกจ่าย คัดลอก ทำซ้ำ ส่งต่อสาธารณะ ดำเนินการสาธารณะ เผยแพร่ดัดแปลงแก้ไข หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากวัสดุหรือเนื้อหาใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้บนบริการ การใช้เนื้อหาหรือวัสดุของบริษัท ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลงนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

ความปลอดภัย

บริษัท พีชี วิลเล็จ จำกัด ใส่ใจในความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม คุณรับทราบว่าคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับความเสี่ยงของคุณเอง

ลิงก์บุคคลที่สาม

บริการอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ผู้โฆษณา บริการ ข้อเสนอพิเศษ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัท บริษัท พีชี วิลเล็จ จำกัด จะไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์ข้อมูลวัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม นอกจากนี้การติดต่อของคุณกับหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาที่พบในบริการรวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและข้อกำหนดอื่นๆ (เช่นการรับประกัน) เป็นเพียงการระหว่างคุณและผู้โฆษณาดังกล่าว คุณยอมรับว่า Peachy Village จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อของคุณกับผู้โฆษณาดังกล่าว

การป้องกัน

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และเก็บรักษา Peachy Village และ บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่นๆ พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน เจ้าหน้าที่และกรรมการของบริษัท จากการเรียกร้องค่าเสียหาย ภาระผูกพัน การสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุนหรือหนี้สิน และค่าใช้จ่าย (รวมทั้งไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจาก: (i) การใช้และการเข้าถึงบริการของคุณรวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งหรือรับจากคุณ; (ii) การที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ แต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนการรับรองและการรับประกันใดๆ ที่คุณทำในข้อตกลงนี้ (iii) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ ของคุณ แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (iv) การละเมิดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ของคุณ (v) การเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหรือสิ่งใดก็ตามที่ส่งผ่านบัญชีของคุณ; หรือ (vi) การเข้าถึงและการใช้บริการของบุคคลอื่นด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือรหัสความปลอดภัยอื่นๆ ที่เหมาะสม

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ sawasdee@peachy.co.th หรือ +66 2727 5527