เมื่อถึงเวลาที่จะเริ่มอาหารเสริมตามวัยของลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่คงเป็นกังวลและเกิดคำถามต่างๆ มากมายในการให้ลูกเริ่มทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่นมแม่ พวกเราได้รวบรวบข้อมูลในการเริ่มอาหารเสริมของลูก ทั้งจากประสบการณจริงและจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รู้วิธีการเริ่มอาหารเสริมของลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สูตรอาหารของ Peachy

ตัวอย่างเมนูอาหารจากหนังสือ My first cook book + Nutrition guide

สูตร

การเริ่มอาหารเสริมลูกน้อย

พวกเราได้รวบรวบสาระความรู้ด้านโภชนาการสำหรับลูกน้อยและทักษะด้านการกินของลูกและเนื้อสัมผัสของอาหารในช่วง 3 ปีแรก

พีชชี่ Channel

ยินดีตอนรับทุกคนสู่ครอบครัวพีชชี่ ทุกท่านจะได้รับสาระความรู้ด้านโภชนาการสำหรับลูกน้อยผ่านช่อง youtube ของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพีชชี่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกของท่านมีสุขภาพที่ดีค่ะ

Weaning Channel on YouTube

แผนผังการเริ่มอาหารเสริมลูกน้อย

รู้หรือไม่ว่าการปรับเนื้อสัมผัสอาหารให้เหมาะสมตามวัย นอกจากจะช่วยฝึกการเคี้ยวให้เป็นไปตามพัฒนาการแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาทักษะการพูดของลูกน้อยในอนาคตได้อีกด้วย

แผนที่อาหารเด็ก

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างเนื้อหาและความรู้ทางโภชนาการสำหรับทารกและเด็กเล็กที่น่าสนใจจากหนังสือ My first cook book + Nutrition guide

กิจกรรมพีชชี่

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ ของพีชชี่ได้ที่นี้นะคะ

Vehicula Elit