พีชชี่ส่งมอบหนังสือให้กับกองทัพบกไทย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 พีชชี่ได้ส่งมอบหนังสือ My first cook book and nutrition guide ให้กับท่านแม่ทัพภาคที่ 1 พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เพื่อส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของกองทัพบก จำนวน 200 เล่ม ให้ทางศูนย์ได้ใช้ในการกระจายความรู้ไปยังคุณแม่ต่อไป

กลับไปที่ข่าว