พีชชี่ได้เข้าเฝ้าถวายหนังสือ My first cook book and nutrition guide จำนวน 100 เล่ม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 พีชชี่ได้เข้าเฝ้าถวายหนังสือ My first cook book and nutrition guide เป็นจำนวน 100เล่ม เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ณ งานการประชุมวิชาการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงริเริ่มโครงการทางด้านโภชนาการมากมายในประเทศไทย ณ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้โครงการ Feed For The Future

กลับไปที่ข่าว