พีชชี่ จัดอบรมโครงการ “Feed For the Future”

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย ภายใต้โครงการ “ Feed For the Future” พีชชี่ จัดอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการกับแม่ที่มีลูกอายุ 6 เดือน ถึง 3 ขวบ โดยได้รับการสนับสนุนทีมนักโภชนาการจากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้นพีชชี่ยังได้จัดเลี้ยงอาหารว่างสุขภาพสำหรับเด็ก ที่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมภ์ฯ คลองเตย กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

กลับไปที่ข่าว